Typy výuky

A. Výuka skupinová

 1. 2 - 5 účastníků
 2. 6 - 8 účastníků

  Po rozřazení účastníků do skupin podle úrovní je stanoven vzdělávací cíl, rozsah učiva a učební materiály pro každou skupinu. Během studia jsou průběžně prověřovány znalosti posluchačů formou testů, reprodukčních, konverzačních a poslechových cvičení aj. Na konci každého studijního období je provedena závěrečná analýza a hodnocení.

B. Výuka individuální (1 účastník) 

  Je považována za velice úspěšný typ výuky (one-to-one), protože umožňuje celkovou flexibilitu časového i učebního programu. Hodiny probíhají podle možností klienta, buď v prostorách firmy nebo v prostorách agentury. Lektor úzce spolupracuje s posluchačem a vytváří mu program výuky podle jeho přání. Vychází se ze speciálního individuálního učebního plánu včetně učebního materiálu. Způsob učení i rychlost se přizpůsobuje posluchači.
Výuka je vhodná pro vedoucí a odborné pracovníky, kteří jsou pracovně velmi vytíženi, ale přesto se potřebují rychle naučit cizí jazyk. I u tohoto typu výuky se provádí závěrečná analýza a hodnocení.


+420 602 487 414
info@jazyky-lira.cz

Pobočka Choceň
Ostrovní 350
565 01 Choceň

PO: 15.00 - 16.30